Konference om innovation, trivsel og kommunikation i skolen | d. 4-5. april 2014 | Skorpeskolen, Hellebæk
Målet med konferencen
Visionen, missionen og vores bidrag

Hvad vil vi undersøge

- hvad kan du finde svar på?

Hvad vil det sige at undervise innovativt? Hvilken forskel gør det for elevernes læring, trivsel og for hele undervisningsmiljøet? Hvordan kan den innovative undervisning kobles med det faglige indhold og hvilken rolle spiller ledelse, kommunikation og (kreativ) fordybelse for den innovative undervisning?

Konferencens deltagere introduceres for teori, metoder og konkrete teknikker til at skabe en mere innovativ undervisning, et mere innovativt og inkluderende samarbejde samt en kommunikationsform, der forebygger konflikter. Flere forskellige teknikker og metoder afprøves på egen krop i længerevarende workshops.

Visionen bag konferencen

- det, vi drømmer om

Visionen er at bidrage til et paradigmeskift i skolen. Et paradigmeskift i retning af mere innovation, motivation, trivsel og samhørighedsfølelse. En nytænkende skole guidet af sine fremtidsdrømme samt en inddragende og varm atmosfære.

Hvad er det, vi gerne vil med konferencen?

- vores bidrag

Ønsket med konferencen er at bidrage til en større samlet viden om, hvilke kommunikative og innovative tiltag, der kan igangsættes i grundskolen for at fremme den generelle trivsel og fremsynethed. Give et indblik i, hvad der rører sig af nye tiltag, hvad der allerede foreligger af erfaringer og pege på veje fremadrettet, der kan betrædes samt øge kendskab til redskaber, der kan anvendes på disse nye veje.

Hvorfor skal du deltage i konferencen?

- hvad får du ud af det

Fordi du ønsker at få et større indblik i dine muligheder m.h.t. at undervise eller lede en skole innovativt. Innovation er blevet et meget moderne og dermed et meget anvendt ord, men vi vil belyse, hvad der mere konkret gemmer sig i ’innovativ undervisning’ og ’innovativ ledelse’. Herudover vil vi give bud på kommunikationsformer, der åbner op for konstruktive møder mellem mennesker, da vores måde at kommunikere på er både afsæt og parameter for kvaliteten af de møder, vi har.

Video om Design for Change

Hvem står bag konferencen?

Konferencen er blevet til i et samarbejde mellem skorpeskolen.dk og proceskonsulent Ulla Hyldgård Worziger (stepup-nu.dk)

Be the change,
you want to see in the world

- Gandhi